Dámske komorné trio zastupujú :

Anna Izakovičová

hru na flautu absolvovala na Konzervatóriu v Žiline. Po skončení školy pôsobila niekoľko rokov v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Vysokoškolské vzdelanie si doplnila štúdiom na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí v Dámskom komornom triu a  v Klavírnom komornom triu a pedagogicky v Základnej umeleckej škole a na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici.

Koncerty v zahraničí :

Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Mexiko.


Alena Vigašová

violončelo študovala na Konzervatóriu v Žiline. Štúdium ukončila na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Niekoľko rokov pôsobila v Štátnom komornom orchestri v Žiline, v Štátnej opere v Banskej Bystrici a v iných hudobných telesách. Od roku 1991 pôsobila ako pedagóg na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici v súčasnosti na Fakulte múzických umení AU v Banskej Bystrici. Pôsobí tiež v Dámskom komornom triu a  v  Klavírnom komornom triu v Banskej Bystrici.

Koncerty v zahraničí :

Česká republika, Poľsko, Rusko, Maďarsko, Bulharsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Taliansko, Rakúsko, Francúzsko, Belgicko, Mexiko.


Monika Zemková

hru na klavíri absolvovala na Konzervatóriu v Žiline. V štúdiu pokračovala na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici a zároveň pôsobila ako pedagóg a korepetítor na Konzervatóriu J.L.Bellu a  ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici. V súčasnosti je členkou Dámskeho komorného tria a Klavírneho komorného tria v Banskej Bystrici.

Koncerty v zahraničí :

Česká republika, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Mexiko.

Copyright © Ladies' Chamber Trio. All rights reserved.